Ankara Yeminli Tercüme

/ Ankara Yeminli Tercüme

Ankara Yeminli Tercüme

Ankara yeminli tercüme nasıl yapılır?

Belgeler yeminli tercümanlar tarafından yeminli tercümeleri yapılır. Yeminli tercüme belgeler üzerinde yeminli tercümanın adı-soyadı-imzası olmalıdır.

Yeminli tercüme belgeleri hangileridir?

Vekâletname,  oda sicil belgesi, nüfus kayıtları, vergi levhası, tutanak, evlilik cüzdanı, boşanma kararları, taahhütname,  ihale dosyası, sürücü belgesi,  mahkeme evrakları, sertifika, bonservis, pasaport,  gelir – gider tablosu, nüfus cüzdanı,  diploma denkliği belgeleri, Ankara Yeminli Tercüme, yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara noter yeminli tercüme nasıl yapılır?

Belgeler noter yeminli tercümanlar tarafından yeminli tercümeleri yapılır. Yeminli tercüme belgeler noterde onaylatılır.

Noter yeminli tercüme belgeleri hangileridir?

Vukuatlı nüfus kayıt örneği, referans mektubu, ikametgâh belgesi, ehliyet, transkript, sabıka kaydı, sağlık raporu, niyet mektubu, pasaport, sabıka kaydı belgesi,  referans mektubu, ehliyet, ikametgâh belgesi, cv, nüfus cüzdanı, özgeçmiş, öğrenci belgesi,  vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi,  bilanço, faaliyet belgesi, faaliyet belgesi, kimlik,  imza sirküleri… Yeminli Tercüme Ankara, yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara teknik tercüme nasıl yapılır?

Teknik belgeler konusunda uzman mühendis tercümanlarımız tarafından tercümeleri yapılır.

Teknik tercüme belgeleri hangileridir?

yapı denetim raporu, teknik belgeler, telekomünikasyon, teknik ihale şartnameler, ÇED raporları, Hİ-TECH imalat, güvenlik sistemleri, ISO-CE belgesi, cihazların kullanma kılavuzu, radyo cihazı, haritacılık ve kadastro, proje, yardım dokümanları, elektronik cihazlar, teknik ihale şartnamesi, fizibilite raporları, makine çalıştırma dökümanları, Ankara Yeminli Tercüme, teknik tercüme hizmeti verilmektedir..

Ankara akademik tercüme nasıl yapılır?

Akademik belgeler konusunda uzman tercümanlarız tarafından akademik tercümeleri yapılır.

Akademik tercüme belgeleri hangileridir?

Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri, YÖK denklik belgesi,  kurs bitirme belgesi, akademik kitaplar, ,proje, araştırma, yayınları, kurs belgeleri, tez,  ödev,  makale,  kitap, mezuniyet belgesi, ÖSYM giriş belgesi,  roman,  senaryo, dergi,  ÖSYM sonuç belgesi, mektup, bonservis,  dönem ödevi, karne… Yeminli Tercüme Ankara, akademik tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara tıbbi tercüme nasıl yapılır?

Tıbbi belgeler konusunda uzman doktor uzmanlarımız tarafından tercümeleri yapılır.

Tıbbi tercüme belgeleri hangileridir?

Laboratuvar testleri, hastane broşürleri,  tıbbi makale, bilimsel raporlar, biyokimya araştırmaları, sağlık kurulu raporu, tıp ve medikal ürünler, hasta takip formu, tıbbi kayıtlar, tıbbi uygulamalar, medikal ar-ge proje, klinik rapor ve araştırmalar, tıbbi kitap, tıbbi ürün lisans, ilaç prospektüsleri, tıbbi ürün broşür, klinik deneyler, reçete, … Ankara Yeminli Tercüme, tıbbi tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara hukuki tercüme nasıl yapılır?

Hukuki belgeler noter yeminli avukat tercümanlarımız tarafından tercümeleri yapılır.

Hukuki tercüme belgeleri hangileridir?

İnşaat taşeron sözleşmeleri, hukuki genelgeler, ibraname, yabancı hukuki mevzuat, ihale şartnamesi, mahkeme dilekçeleri, beyanname, lisans sözleşmeleri, vekaletname, karakol tutanakları, hukuki dilekçeler, Yargıtay kararı, , tapu,  iş teklifi, taahhütname, alım satım belgeleri sözleşmeleri, sözleşme, hukuki cüzdanlar, tenfiz kararları, işyeri ruhsatı,  gizlilik sözleşmeleri, Yeminli Tercüme Ankara, hukuki tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara ticari tercüme nasıl yapılır?

Ticari belgeler işletme, sigorta, uluslararası ticaret, maliye, banka, ekonomi, uluslararası işletme, muhasebe konularında uzman tercümanlarımız tarafından tercümeleri yapılır.

Ticari tercüme belgeleri hangileridir?

Vergi levhası,  gelir-gider bilanço, mukavele, pazar araştırmaları, ihale şartnamesi, şirket vergi levhası, franchise sözleşmesi, ticari sözleşme, kontrat, ATO belgesi, ihale evrakları, lisans sözleşmesi, muhasebe tabloları, gelir tablosu, kredi sözleşmeleri, ticari yazışmalar, ISO kalite belgeleri, yönetim kurulu kararı, banka kar-zararları, Yeminli Tercüme Ankara, ticari tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara finansal tercüme nasıl yapılır?

Finansal belgeler muhasebe, ekonomi, banka, işletme, sigorta, uluslararası ticaret, maliye konularında uzman tercümanlarımız tarafından tercümeleri yapılır.

Finansal tercüme belgeleri hangileridir?

Maaş bordrosu, ariyet sözleşmesi, mali tablolar, her çeşit finansal belge, finansal ve ekonomik raporlar, satış broşürleri, banka hesap özeti, ekonomi raporları, bilançolar, fatura, irsaliye, banka dökümanları, yatırım ve pazarlama, mali tablolar,  pazar araştırmaları, sigorta poliçesi,  finans makaleleri, Ankara Yeminli Tercüme, finansal tercüme hizmeti verilmektedir.

Yeminli tercüme dilleri Ankara hangileridir?

İngilizce, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Letonca, Azerice, Slovence, İbranice, İsveççe, Çekçe, Korece, Farsça, Ermenice, Çince, Japonca, Fransızca, Arapça, Gürcüce, Norveççe, Sırpça, Rusça, Özbekçe, Felemenkçe, Ukraynaca, Flamanca, Slovakça, Fince,  Hırvatça, Lehçe, İspanyolca, Rumca, Makedonca, Osmanlıca, Kazakça, Macarca, Türkmence, Bulgarca, Romence, Boşnakça, Yunanca, Arnavutça, Latince, tüm dillerde Ankara yeminli tercüme hizmeti verilir.

Ankara yeminli tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Yeminli tercüme istenen belgelerin;

*çeviri dillerine,

*karakter sayılarına,

*konularına göre,

Ankara yeminli tercüme fiyatları 1000 karakter üzerinden hesaplanır.

Ankara yeminli tercüme fiyatları ne kadar?

Belge konularının zorluk kolayladığına göre yeminli tercüme fiyatları değişir. Diploma, Kimlik, Ehliyet.. İngilizce yeminli tercüme fiyatı 100 TL (2022 yılı)

Ankara Yeminli Tercüme, noter yeminli tercüme, tıbbi tercüme, hukuki tercüme, teknik tercüme, ticari tercüme, finansal tercüme, akademik tercüme, patent tercüme, sözlü çeviri, deşifre çeviri, Ankara yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.