BİLANÇO

Müşteri Temsilcisi

Çağrı Merkezi 09:00 – 20:00 Saatleri Arasında
0312 4192099

Whatsapp

Çağrı Merkezi 09:00 – 20:00 Saatleri Arasında
0543 463 69 33

E-Mail

Bize E-mail olarak belgelerini gönderebilirsiniz.
infoyed@gmail.com

Bilanço nedir?

Bilanço, bir şirketin finansal durumunu ve mali performansını gösteren önemli bir finansal rapordur. Bu rapor, bir işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu özetler ve işletmenin varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını ayrıntılı bir şekilde sunar. Bilanço raporu, şirketin finansal sağlığını değerlendirmek ve yatırımcılar, kredi verenler, hissedarlar ve diğer ilgili taraflar için önemlidir.

Bilanço hangi verileri içerir?

Bilanço, işletmenin sahip olduğu veya kontrol ettiği varlıklar, işletmenin borçlarını ve yükümlülükleri, özkaynak değişiklikleri gibi bilgiler içerir.

Bilanço nereden alınır?

Bilanço raporları, şirketlerin finansal durumunu ve performansını kamuoyuna açıklama yükümlülüğüne tabi olduğu önemli finansal belgelerdir. Bu raporlar, genellikle işletmelerin yıllık veya dönemsel finansal raporlarının bir parçası olarak sunulur. Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu yansıttığı için, bu raporları güncel ve resmi kaynaklardan temin etmek önemlidir.

Bilanço neden talep edilebilir?

Yatırımcılar, bir şirkete yatırım yapmadan önce şirketin finansal sağlığını değerlendirmek ve riskleri anlamak için bilanço talep edebilirler. Bilanço, işletmenin varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını göstererek yatırımcılara önemli bilgiler sunar. Ayrıca işletmeler arası birleşme veya satın alma işlemleri sırasında, alıcılar veya satıcılar genellikle karşı tarafın bilançosunu incelemek isteyebilirler. Bu, işlemdeki tarafların işletmelerin finansal durumunu anlamalarına yardımcı olur. Tedarikçiler veya potansiyel iş ortakları, iş yapacakları işletmelerin mali sağlığını değerlendirmek için bilanço talep edebilirler. Bu, iş ortaklıkları ve tedarik zinciri ilişkilerinin güçlü bir temele dayandığından emin olmayı amaçlar.

Bilanço Yeminli Tercüme

Bilanço için yeminli tercüme hangi durumlarda yapılır?

Bilanço tercümesi, yabancı yatırımcılarla iş yaparken, yabancı bir ülkede şirket kurarken veya yurtdışında yatırım yaparken gereklidir. Bir işletme, yabancı yatırımcılarla iş yapmayı planlıyorsa ve bu yatırımcılar finansal bilgilerin doğruluğuna ve güvenilirliğine büyük önem veriyorsa, bilanço tercümesinin yeminli olması talep edilebilir. Ya da uluslararası finansal kuruluşlarla (örneğin, uluslararası bankalar veya kalkınma ajansları) iş yaparken, bu kuruluşların gereksinimleri doğrultusunda yeminli tercüme talep edilebilir.

Hukuki işlemlerde, mahkeme davalarında veya hukuki anlaşmazlıklarda bilanço tercümesi yeminli bir tercüman tarafından yapılabilir. Bir işletmenin mali sağlığı ve finansal durumu, hukuki anlaşmaların bir parçası olarak veya hukuki anlaşmazlıklarda bir kanıt olarak kullanılabilir. Örneğin, işletmeler arası birleşme veya satın alma işlemlerinde, taraflar genellikle karşı tarafın finansal durumunu incelemek isterler. Bu nedenle, bir işletmenin bilançosunun doğru ve güvenilir bir şekilde çevrilmesi, bu tür hukuki işlemlerde taraflar arasında güven oluşturur ve işlemin adaletli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlar. Ayrıca, mahkeme davalarında veya hukuki anlaşmazlıklarda, bir işletmenin finansal durumunu değerlendirmek ve kanıtlamak için bilanço tercümesi kullanılabilir. Özellikle tazminat hesaplamaları, miras anlaşmazlıkları veya ticari uyuşmazlıklar gibi durumlarda, taraflar arasındaki hukuki çatışmaların çözümünde finansal verilerin doğru bir şekilde sunulması gereklidir.

Tüm bu nedenlerle, bilanço tercümesi hukuki işlemler için önemli bir rol oynar. Bu çeviri, işletmelerin finansal sağlığını ve performansını hukuki bağlamlarda değerlendirmek ve belgelerin hukuki geçerliliğini sağlamak için kullanılır.

Bilanço Noter Tasdik

Bilanço tercümesi noter tasdik yapılmalı mıdır?

Bilanço tercümesi, uluslararası hukuki işlemlerde (örneğin, işbirliği anlaşmaları veya birleşme ve satın alma işlemleri) kullanılacaksa, bu belgenin noter tasdikine tabi olması gerekebilir. Böylece, taraflar arasında güvenilirliği sağlamak ve belgenin hukuki geçerliliğini korumak amaçlanır. Ayrıca yabancı yatırımcılarla iş yaparken veya finansal anlaşmalar yaparken, bazı ülkelerde bilanço tercümesinin noter tasdikine tabi olması gerekebilir. Bu, finansal bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için de talep edilebilir. Bilanço tercümesinin noter tasdiki gerekip gerekmediğini belirlemek için belgenin kullanılacağı yere ve ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine danışmak önemlidir.

Sizden Gelen Sorular

Bilanço tercümesi için noter onayı aşamaları nasıl olmalıdır?

İlk olarak bilanço tercümesi için noter tasdik işleminin gerekli olup olmadığı bilinmelidir. Eğer noter onayı gerekli ise belge, kaynak dilden istenilen hedef dile yeminli tercüman tarafından çevrilir. Tüm kontrolleri eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra evraklar noter prosedürlerine uygun olarak hazırlandıktan sonra tasdik yaptırılabilir. Noter yetkilisi tarafından uygun kaşeler basılarak müşteriye teslim edilir.

Noter ücreti, belgenin karakter ve sayfa sayısına göre noter tarafından hesaplanmaktadır ve tasdik ücretleri 2023 yılı itibari ile en düşük 674,44 TL’den başlamaktadır. Bu fiyat evrakın yoğunluğuna ve sayfa sayfısına göre değişiklilik göstermektedir

Bilanço tercüme ücreti nedir?

Tercüme ücreti belgenin uzunluğuna ve çevrileceği dile bağlı olarak değişmektedir.

Bilanço tercümesi apostil yapılmalı mıdır?

Bilanço tercümesi, genellikle iş ve finansla ilgili bir belge olduğundan, bazı ülkelerde apostil gerekmeyebilir. Ancak bu, yine kullanılacak ülkenin yasal düzenlemelerine bağlıdır.

Bilanço ne kadar sürede tercüme edilir?

Tercüme süresi belgenin uzunluğuna ve çevrileceği dile bağlı olarak değişmektedir. Bilanço tercümesi, tahmini 2 ila 4 gün arasında teslim edilebilir.

BİZ NERDEYİZ