Kızılay Tercüme

/ Kızılay Tercüme

Kızılay Tercüme

Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme AnkaraYeminli Tercüme, Finansal Tercüme, Teknik Tercüme, Hukuki Tercüme, Akademik Tercüme, Edebi Tercüme, Ticari Tercüme, Tıbbi Tercüme, Medikal Tercüme, Sözlü Tercüme, Simültane Tercüme, Deşifre Tercüme, Gümrük Belgeleri Tercümesi, Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercümesi 60 dilde yapılır.

Yeminli Tercüme

YÖK Denklik Belgeleri Tercümesi, ÖSYM Sonuç Belgesi Tercümesi,  Diploma Tercümesi,  Doktor Raporu Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Tercümesi,  Transkript Tercümesi,  Bonservis Tercümesi,  Öğrenci Belgesi Tercümesi,  Vergi Levhası Tercümesi,  Sağlık Doktor Raporu Tercümesi,  Pasaport Tercümesi,  Adli Sicil Belgesi Tercümesi, Tescil Belgesi Tercümesi,  Finansal Evrakları Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Fatura Tercümesi,  Nüfus Cüzdanı Tercümesi,  Terhis Belgesi Tercümesi,  Tapu Senedi Tercümesi,  Ehliyet Tercümesi, Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara Yeminli tercüme hizmeti verilir.

Finansal Tercüme

Şirket Finans Belgeleri Tercümesi, Muhasebe Yönetmelikleri Tercümesi,  Bilançolar Tercümesi, Fatura Tercümesi,   Banka Cüzdanlar Tercümesi,  Muhasebe Yazışmaları Tercümesi, Muhasebe Dokümanları Tercümesi,  Yıl sonu Devirler Tercümesi,  Poliçeler Tercümesi, Senet Tercümesi, Gelir Tablosu Tercümesi, Sigorta Tercümesi, Banka Ekstreleri Tercümesi, Finansal Raporlar Tercümesi,  Muhasebe Evraklar Tercümesi, Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara finansal tercüme hizmeti verilir.

Teknik Tercüme

Teknik Şartname İngilizce Tercümesi, Teknik Makale İngilizce Tercümesi, TSE Belgesi İngilizce Tercümesi, Patent Başvuruları İngilizce Tercümesi, İş Makineleri Tescil Belgesi Tercümesi, Teknik El Kitabı İngilizce Tercümesi, TÜV Sertifikası İngilizce Tercümesi, Teknik Prosedür İngilizce Tercümesi, Yeterlilik Belgesi İngilizce Tercümesi, Teknik Broşür İngilizce Tercümesi, Hakediş Raporu İngilizce Tercümesi, Teknik Katalog İngilizce Tercümesi, İhale Belgeleri İngilizce Tercümesi, Kurulum Direktifi İngilizce Tercümesi, Kalite Süreci İngilizce Tercümesi, Patent İngilizce Tercümesi, Kalite Belgesi İngilizce Tercümesi, Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara teknik tercüme hizmeti verilir.

Hukuki Tercüme

Boşanma Kararları Tercümesi, Dava Evrakları Tercümesi, Tüzük Tercümesi, Tapu Tercümesi, İhtarname Tercümesi, Yabancı Mevzuat Tercümesi, Yönetmelik Tercümesi, İhbarname Tercümesi, Evlilik Belgesi Tercümesi, Şirket Tüzüğü Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Yetkilendirme Tercümesi, Kontrat Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Yetkilendirme Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Vasiyetname Tercümesi, Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara hukuki tercüme hizmeti verilir.

Akademik Tercüme

Akademik Makaleler İngilizce Tercümesi, Diploma İngilizce Tercümesi, Akademik Araştırmalar İngilizce Tercümesi,  Pasaport İngilizce Tercümesi,  Tez İngilizce Tercümesi,  Öğrenci Belgeleri İngilizce Tercümesi,  Bitirme Tezi İngilizce Tercümesi,  Transkriptler İngilizce Tercümesi,  Doktora Başvuruları İngilizce Tercümesi,  YÖK Denklik Belgeleri İngilizce Tercümesi,  Ödevler İngilizce Tercümesi, Yüksek Lisans Başvuruları İngilizce Tercümesi,  Yurtdışı Makale Tercümesi, ÖSYM Giriş Belgesi Tercümesi, Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara akademik tercüme hizmeti verilir.

Edebi Tercüme

Turizm, Edebi, felsefi, şiir, tarih, yöresel, ülke tanıtımları, spor, bölgesel, sanat, resim, sanat tarihi, sergi, bale ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetidir.

Her türlü edebi ve sanatsal konudaki tercümeleriniz 60 dilde, konusunda uzman tercümanlarımız tarafından tercüme edilmektedir.

Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara edebi tercüme hizmeti verilir.

Gümrük Belgeleri Tercümesi

Ticari Fatura Tercümesi, Gümrük Beyannamesi Tercümesi, CE Belgesi Tercümesi, Menşei Belgesi Tercümesi, Ürün Listesi Tercümesi, Tır Karnesi (Carnet) Tercümesi, Proforma Faturaları Tercümesi, Ürün Listesi Tercümesi, ATR Dolaşım Belge Tercümesi, EUR1 Belgesi Tercümesi, Çeki Listesi Tercümesi, Proforma Fatura Tercümesi, Menşei Belgesi Tercümesi, Konşimento Tercümesi, Fatura Tercümesi, Karayolu Taşıma Belgesi Tercümesi, Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara gümrük belgeleri tercümesi hizmeti verilir.

Ticari Tercüme

Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi,  İmza Sirküleri Tercümesi,  İdari Şartname Tercümesi,  İrsaliye Tercümesi, Fatura Tercümesi, Satış Raporu Tercümesi, İş Yazışmaları Tercümesi, Kredi Sözleşmesi Tercümesi, Kira Sözleşmesi Tercümesi, Nakit Akış Tablosu Tercümesi, Sigorta Poliçesi Tercümesi, Teminat Mektubu Tercümesi, Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi, Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi, Bayilik Sözleşmesi Tercümesi, Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi, Lisans Sözleşmesi Tercümesi, Ticari Teklifler Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara ticari tercüme hizmeti verilir.

Tıbbi Tercüme

İlaç Prospektüsleri Tercümesi, Doktor Raporları Tercümesi, Sağlık Kurulu Raporları Tercümesi, Nöroloji, Nükleer Tıp, Dermatoloji, Onkoloji, Ortopedi, Mikrobiyoloji, Nefroloji, Patoloji, Psikiyatri, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji, Cerrahi, Pediatri, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Bulaşıcı Hastalıklar, Kadın Hastalıkları Uzman Doktor Raporları Tercümesi, Hasta Takip Bilgileri  Tercümesi, Tıbbi Araştırmalar Tercümesi, Dahiliye, Cildiye, Travmatoloji, Göğüs Hastalıkları, Endoskopi, Diş Hekimliği, Toksikoloji, Kardiyoloji, Dalında Yazılmış Tıbbi Makaleler Tercümesi, Bilimsel Deneyler Tercümesi, Medikal ve Sağlık Ürünlerinin Patent Ve Sertifika Tercümesi, Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara tıbbi tercüme hizmeti verilir.

Medikal Tercüme

Medikal Broşürler Tercümesi,  Eczacılık Ruhsat Dosyaları Tercümesi, Medikal Patent ve Lisans Belgeleri Tercümesi, Medikal Araştırmalar Tercümesi, İlaç Patentleri Tercümesi, Tıbbi ve Medikal İçerikli Belgelerin Tercümesi, Medikal Cihazların Bakım, Medikal Tezler Tercümesi, Tıbbi Cihazlar Tercümesi, Onarım ve Kullanım Kılavuzları Tercümesi, Biyokimyasal Araştırmalar Tercümesi,

Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara medikal tercüme hizmeti verilir.

Sözlü Tercüme

Tercüman, katılımcılarla beraber aynı toplantı masasında oturur. Konuşmacı, konuşmanın içeriğine göre birkaç cümle konuşurken tercüman not tutar. Konuşmacı daha sonra durur ve tercüman söylenenleri olarak dinleyicilere aktarır.  Siyasi toplantılar,  fuarlar,   mahkeme davaları,   eğitim kursları,  konferanslar, iş toplantılar,  seminerler, iş görüşmeleri,  tele konferanslar sempozyum …

Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara sözlü tercüme hizmeti verilir.

Simültane Tercüme

Tercüman ses yalıtımlı bir kabininde konuşmacının söylediklerini kulaklık vasıtasıyla dinleyip aynı anda hedef dile tercüme ederek mikrofon ile dinleyicilere aktarmasıdır.

Simültane tercümede bir konuşmacının konuştukları aynı anda birden fazla tercüman ile birçok dile tercüme edilebilir. Simültane tercüme, daha çok büyük ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilir.

Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara simultane tercüme hizmeti verilir.

Deşifre Tercüme

Konferans, tanıtım, seminer,  film, toplantı, reklam, VCD, CD ve DVD gibi ses kayıtları önce Word haline dönüştürülür. Sonra belgeleri müşterilerimiz istediği dile deşifre çevirisi yapılır.

Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara deşifre tercüme hizmeti verilir.

Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercümesi

Firmaların broşür, kitap, katalog, tanıtım yazıları ve buna benzer belgelerine orijinalliğine sadık kalınarak tercümesi yapılmaktadır.

Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Bürosu, Ankara Kızılay Tercüme, Kızılay Tercüme Ankara, Ankara Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercümesi hizmeti verilir.

Kızılay Tercüme Bürosu Tercüme Hizmetleri

Yeminli Tercüme

Finansal Tercüme

Teknik Tercüme

Hukuki Tercüme

Akademik Tercüme

Edebi Tercüme

Ticari Tercüme

Tıbbi Tercüme

Medikal Tercüme

Sözlü Tercüme

Simültane Tercüme

Deşifre Tercüme

Gümrük Belgeleri Tercümesi

Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercümesi