Sincan Tercüme Bürosu

/ Genel / Sincan Tercüme Bürosu

Sincan Tercüme Bürosu

Genel

Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme, Teknik Tercüme, Hukuki Tercüme, Sözlü Tercüme, Tıbbi Tercüme, Ticari Tercüme, Finansal Tercüme, Akademik Tercüme, Simultane Tercüme, Web Sitesi Tercümesi, Gümrük Belgeleri Tercümesi hizmeti verilir.

Sincan Yeminli Tercüme

Doğum Belgesi Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Apostil Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Sağlık Raporu Tercümesi, Banka Ekstre Tercümesi, Reçete Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Özgeçmiş Tercümesi, Evlilik Belgesi Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Tıbbi Raporların Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Sürücü Belgesi Tercümesi, Vekâletname Tercümesi, İmza Sirküsü Tercümesi, İkametgâh Tercümesi, Gelir Beyanı Tercümesi, Sağlık Kurulu Kararlarının Tercümesi… Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Sincan Akademik Tercüme

Lise Diplomaları Tercümesi, Üniversite Diplomaları Tercümesi, ÖSS ve ÖSYM Sonuç Belgelerinin Tercümesi, Ders Not Dökümlerinin Tercümesi, Essay’lerin Tercümesi, Ödev Tercümesi, Öğrenci Kartlarının Tercümesi, Eğitim Makalelerinin Tercümesi, Tez Tercümesi, Kitap ve Ek Yayın Kaynaklarının Tercümesi, Bitirme Tezlerinin Tercümesi, Denklik Belgelerinin Tercümesi, Mezuniyet Belgelerinin Tercümesi, ALES Belgelerinin Tercümesi, TOEFL Belgelerinin Tercümesi, ÜDS Belgelerinin Tercümesi, YGS Belgelerinin Tercümesi, Meslek Kurs Belgelerinin Tercümesi, Yüksek Lisans Doktora Diplomaları Transkript Belgelerinin Tercümesi… Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Akademik Tercüme hizmeti verilir..

Sincan Teknik Tercüme

Teknik Şartname Tercümesi, Cihaz Kitapçıkları Tercümesi, CE Belgesi Tercümesi,  Teknik İhale Şartnameler Tercümesi, Teknik Belge Tercümesi, Kullanma Kılavuzu Tercümesi, Her Türlü Makine, Ekipman, Cihaz Ve Aracın Kullanma Kılavuzları Tercümesi, Teknik Metin Tercümesi, Patent Tercümesi, Üretim Lisansı Tercümesi, Elektrikli /Elektronik Alet Tercümesi, Bilgisayar Mühendisliği Teknik Tercümesi, Teknik El Kitabı Tercümesi, Laboratuvar Sistemleri Tercümesi, Endüstri Mühendisliği Teknik Tercümesi, Makine, İnşaat, Fizik, Kimya,  Mimari Vb. Gibi Mühendislik Makalelerin Tercümesi, İmalat Mühendisliği Teknik Tercümesi, İhale Dosyaları Teknik Tercümesi… Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Sincan Web Sitesi Tercümesi
İş dünyasında web sitesi bir şirketin dünyaya açılan kapısı niteliğindedir. Sitenizin en doğru şekilde tercümesi yapılmalıdır. Şirketinizi ve ürünlerinizi yurtdışında tanıtmak, iyi bir web sitesi ile çok ekonomik seçenek olacaktır. Şirketinizin web sitesini hedef pazar dili ve İngilizce yayınlama ile satışlarınızı artırabilirsiniz.

Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Web Sitesi Tercümesi hizmeti verilir.

Sincan Tıbbi Tercüme

Hematoloji Tercümesi, Gastroenteroloji Tercümesi, Hemodiyaliz Tercümesi, Göğüs Cerrahisi Tercümesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Tercümesi, Göğüs Hastalıkları Tercümesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi (KVC) Tercümesi, Bilimsel Makaleler Tercümesi, Kemik Ve Eklem Kanseri Cerrahisi Tercümesi, Hastane Raporu Tercümesi, Klinik Deney Tercümesi, İlaç Katalogları Tercümesi, Klinik Tanıtım Yazıları Tercümesi, Klinik Rapor Tercümesi, İlaç Patentleri Tercümesi, Kongre Metinleri Tercümesi, Medikal Cihaz Tercümesi… Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Tıbbi Tercüme hizmeti verilir.

Sincan Finansal Tercüme

Banka Hesaplar İngilizce Tercümesi, Mizan İngilizce Tercümesi, Proforma Fatura İngilizce Tercümesi,   Şirket Yıllık Bilanço Raporu İngilizce Tercümesi,   Şirket Hisse Bilgileri İngilizce Tercümesi,   Şirket Kar-Zarar Raporu İngilizce Tercümesi,   Şirket Yıllık Faaliyet Raporu İngilizce Tercümesi,   Şirket Banka Raporları İngilizce Tercümesi,   Şirket Toplantı Tutanakları İngilizce Tercümesi,   Şirket Bankacılık –Finans Belgeleri İngilizce Tercümesi… Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Sincan Ticari Tercüme

Her Türlü Şirket Sözleşmesi Tercümesi, Hesaplar Tercümesi, İhracat Ve İthalat Yapan Şirketlerin Yazışmalarının Tercümesi, İhale Dosyaları Tercümesi,  Firma Toplantı Tutanakları Tercümesi, İhale Şartnamesi Tercümesi, Araştırmalar Tercümesi, Kurur Kararı Tercümesi, Fizibiliteler Tercümesi, Mizan Tercümesi, Finansal Raporlar Tercümesi, Mukaveleler Tercümesi, İhaleler Tercümesi, Planlar Tercümesi… Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Ticari Tercüme hizmeti verilir.

Sincan Gümrük Belgeleri Tercümesi

Dioksin Sertifikası Tercümesi, Analiz Belgesi Çevirisi Tercümesi, Uygunluk Sertifikası Tercümesi, ISO Belgesi Tercümesi, Serbest Satış Sertifikası Tercümesi, Hata Bildirim Yazısı Tercümesi, Helal (Halal) Belgesi Tercümesi, Konşimento Tercümesi, Gümrük Beyannamesi Tercümesi, Bitki Sağlık Tercümesi, Analiz Raporu Tercümesi, Ekspertiz Raporu Tercümesi, Tescil Belgesi Tercümesi, Fatura Tercümesi, Gözetim Belgesi Tercümesi, Manifesto Tercümesi, Ticari Fatura Tercümesi, Uygunluk Beyanı Tercümesi, Paketleme Listesi Tercümesi, Kalite Sertifikası Tercümesi… Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Gümrük Belgeleri Tercümesi hizmeti verilir..

Sincan Hukuki Tercüme

Mahkeme Kararları Tercümesi, İcra Daireleri Tercümesi, İbraname Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Genelge Tercümesi, İmar Hukuku Tercümesi, Teminat Mektubu Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Boşanma Davası Tercümesi, İhbarname Tercümesi, Vasiyetname Tercümesi, Ön Protokol Tercümesi, İstinabe Yazışma Tercümesi, Boşanma Kararı Tercümesi, Şirketler Hukuku Tercümesi, Kefaletname Tercümesi, Tutanak Tercümesi, Boşanma Davaları Tercümesi… Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Gümrük Belgeleri Tercümesi hizmeti verilir. 

Sözlü Tercüme 

Sözlü tercüme herhangi bir teknik ekipmana ihtiyaç duyulmaz, konuşmacının konuşması sona ermesinin ardından hedef dilde verilen sözlü tercüme hizmetimizdir. Sözlü Tercüme konuşmacı ve tercüman sırayla kısa konuşur.

Ayrıca;

*Evlilik sözleşmesi ve belgelerin tercümesi,

*Mahkemede yeminli tercümanlık hizmeti,

*Emlak ve gayrimenkul alım satım işlemleri dökümanları ve tapu tercümesi,

*İşadamları için toplantı, iş gezisi ve iş yemeklerinde tercümanlık hizmetleri,

*Grup ve kongre toplantıları için tercümanlık hizmetleri,

*İnternet üzerinden telekonferans yöntemi veya telefonla iş görüşmeleri tercüme hizmeti

Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Sözlü Tercüme hizmeti verilir.

Simultane Tercüme

Simültane tercüme, ses yalıtımlı özel bir kabinde bulunan tercüman söylenilenleri kulaklık ile duyar aynı anda hedef dilde mikrofon ile dinleyicilere aktarır.

Çok dilli toplantı ya da konferanslarda tercüman 15 dakikalık periyotlar halinde 1 günde maksimum 6 saat görev yapabilir.

Tercümanlar 1,5 saati aşan toplantılarda ikinci tercüman görevlendirilir. İki kişilik bir tercüman ekibinin çalışma süresi 2 x 3 saati aşamaz. Toplam çalışma süresi 6 saati aşan toplantılarda tercümanlar 3’er kişilik ekipler halinde görev alır

Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Simultane Tercüme hizmeti verilir.

29 Ekim Mahallesi,  Adalet Mahallesi,  Ahi Evran Mahallesi,  Akçaören Mahallesi,  Akşemsettin Mahallesi,  Alagöz Mahallesi,  Alcı Mahallesi,  Anayurt Mahallesi,  Andiçen Mahallesi,  Atatürk Mahallesi,  Pınar Başı Mahallesi,  Plevne Mahallesi,  Bacı Mahallesi,  Beyobası Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi,  Çiçektepe Mahallesi,  Çoğlu Mahallesi,  Çokören Mahallesi,  Erkeksu Mahallesi,  Ertuğrul Gazi Mahallesi,  Esenler Mahallesi,  Fatih Mahallesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi,  G.O. P Mahallesi, Gazi Mahallesi,  Girmeç Mahallesi, Gökçek Mahallesi,  Hisarlıkaya Mahallesi, Hürriyet Mahallesi,  İlyakut Mahallesi, İncirlik Mahallesi,  İstasyon Mahallesi,  İstiklal Mahallesi, Kesiktaş Mahallesi,  Malazgirt Mahallesi, Malı köy Mahallesi,  Mareşal Çakmak Mahallesi,  Menderes Mahallesi, Mevlana Mahallesi,  Mustafa Kemal Mahallesi,  Mülk Mahallesi,  Osmaniye Mahallesi, Osmanlı Mahallesi,  Polatlar Mahallesi,  Saraycık Mahallesi,  Selçuklu Mahallesi, Tandoğan Mahallesi,  Tatlar Mahallesi,  Törekent Mahallesi,  Türkobası Mahallesi,  Ulubatlıhasan Mahallesi,  Ücret Mahallesi,  Yeni Çimşit Mahallesi,  Yeni Hisar Mahallesi,  YeniKayı Mahallesi,  Yenipeçenek Mahallesi,  Yunus Emre Mahallesi, Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Antalya, Çankırı, Isparta, Adana, Sakarya, Erzurum, Hakkari,  Aydın, Gümüşhane,  Kastamonu, İzmit,  Samsun, Artvin, Maraş, Bilecik,  Burdur,  Kırşehir, Urfa, Iğdır, Manisa, Osmaniye, Yalova, Balıkesir, Mardin, Çorum, Bursa, Van, Malatya, Alanya,  Sinop, Denizli, Rize, Diyarbakır,  Trabzon, Eskişehir, Kars,  Ereğli, Gaziantep, Karabük, Karaman,  Kütahya, Zonguldak, Kırıkkale, Ankara, Kocaeli, Mersin, Afyon, Kırşehir, Muğla, Edirne, Iğdır, Urfa, Kayseri, Konya, Gebze, Sincan Tercüme, Ankara Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara Sincan, Sincan Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme Ankara Sincan, Yeminli Tercüme Sincan, Sincan Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Sincan Yeminli Tercüme Büroları Fiyatları

Sincan tercüme büroları tercüme fiyatları, değeri 492 sayılı harçlar kanununa göre hesaplanmaktadır. 492 sayılı harçlar kanununa göre, A4 dosya kâğıdına 12 punto yazı karakteri büyüklüğünde yazılmış, 16-18 satırdan oluşan bir belge bir sayfa olarak kabul etmektedir. Sincan yeminli tercüme büroları tercüme fiyatları işlemi orijinal dildeki belge (kaynak dil) üzerinden yapılır.

Sincan Tercüme Büroları Fiyatları %18 KDV ve noter tasdik ücreti dâhil değildir. Yeminli tercüme belgeleri Noter tasdik ücreti ilgili noter tarafından ayrıca tahsil edilir.

Ankara Sincan Tercüme Hizmetleri

Sincan Yeminli Tercüme

Sincan Teknik Tercüme

Sincan Hukuki Tercüme

Sincan Sözlü Tercüme

Sincan Tıbbi Tercüme

Sincan Ticari Tercüme

Sincan Finansal Tercüme

Sincan Akademik Tercüme

Sincan Simultane Tercüme

Sincan Web Sitesi Tercümesi

Sincan Gümrük Belgeleri Tercümesi

Ankara Sincan Yeminli Tercüme Dilleri

İngilizce Yeminli Tercüme

Korece Yeminli Tercüme

Almanca Yeminli Tercüme

İspanyolca Yeminli Tercüme

İbranice Yeminli Tercüme

Rumca Yeminli Tercüme

Azerice Yeminli Tercüme

Romence Yeminli Tercüme

Latince Yeminli Tercüme

Yunanca Yeminli Tercüme

Arnavutça Yeminli Tercüme

Makedonca Yeminli Tercüme

Macarca Yeminli Tercüme

Portekizce Yeminli Tercüme

Bulgarca Yeminli Tercüme

Ermenice Yeminli Tercüme

Ukraynaca Yeminli Tercüme

Türkmence Yeminli Tercüme

Hollandaca Yeminli Tercüme

Hırvatça Yeminli Tercüme

İtalyanca Yeminli Tercüme

 

Fince Yeminli Tercüme

Osmanlıca Yeminli Tercüme

Çince Yeminli Tercüme

Gürcüce Yeminli Tercüme

Boşnakça Yeminli Tercüme

Rusça Yeminli Tercüme

Özbekçe Yeminli Tercüme

Farsça Yeminli Tercüme

Kazakça Yeminli Tercüme

Fransızca Yeminli Tercüme

Norveççe Yeminli Tercüme

Letonca Yeminli Tercüme

Lehçe Yeminli Tercüme

Flamanca Yeminli Tercüme

Çekçe Yeminli Tercüme

Japonca Yeminli Tercüme

Slovence Yeminli Tercüme

Arapça Yeminli Tercüme

İsveççe Yeminli Tercüme

Slovakça Yeminli Tercüme

Sırpça Yeminli Tercüme