Yeminli Tercüme Bürosu Ankara

/ Yeminli Tercüme Bürosu Ankara

Yeminli Tercüme Bürosu Ankara

Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Yeminli Tercüme, Sözlü Tercüme, Hukuki Tercüme, Teknik Tercüme, Ticari Tercüme, Tıbbi Tercüme, Akademik Tercüme, Edebi Tercüme, Medikal Tercüme, Simultane Tercüme, Finans Tercümesi, Gümrük Tercümesi, Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercümesi yapılır.

Yeminli Tercüme

Hüviyet Tercümesi, Uluslararası Doğum Belgesi Tercümesi,  İkametgah Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi,  Doğum Kayıt Örneği Tercümesi, Tapu Senedi Tercümesi, Kaza Raporu Tercümesi, Mernis Belge Tercümesi, Geçici Mezuniyet Belgesi Tercümesi, Sürücü Belgesi Tercümesi, Kimlik Tercümesi,  Askerlik Durum Belgesi Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Mahkeme Kararı Tercümesi, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Yeminli Tercüme yapılır.

Ticari Tercüme

Pazarlama Raporu Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Poliçe Tercümesi, Faaliyet Tablosu Tercümesi, Kar-Zarar Tabloları Tercümesi, Faaliyet Raporu Tercümesi, Şirket Genel Kurur Kararı Tercümesi, İdare Şartnameler Tercümesi, Kira Kontratı Tercümesi, Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi, Şirket Kuruluş Mukavelesi Sözleşmesi Tercümesi, Sigorta Poliçesi Tercümesi, Nakit Akış Tablosu Tercümesi, Ticaret Sicil Gazeteleri Tercümesi, Ticari Yazışmalar Tercümesi, Satış Raporu Tercümesi, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Ticari Tercüme yapılır.

Sözlü Tercüme

Sözlü tercüme yapan tercümanlar, konuşmacıyla aynı ortamda bulunarak, konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirmesinden sonra konuşmayı tercüme ederek dinleyicilere aktarır. Ayrıca noter, nikâh (evlendirme dairesi) mahkemeler ve resmi dairelerde sözlü tercümanlık hizmeti verilmektedir.

Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Sözlü Tercüme yapılır.

Simultane Tercüme

Simultane tercüme, eş zamanlı tercümedir. Simultane tercümede tercüman, ses yalıtımlı özel bir kabinde konuşmayı kulaklıktan dinlerken, konuşmacı ile aynı anda tercüme eder. Simultane tercümenin diğer tercümelerden zorluğu, simultane tercümanın konuşmayı eş zamanlı olarak dinleyicilere çevirmesidir.

Kongre ve fuar organizasyonlarında, seminer, toplantı gibi organizasyonlarda tercih edilir. Tercüme yapılacak ortama ekipmanları ile simultane tercüme ile hizmet verilir.

Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Simultane Tercüme yapılır.

Edebi Tercüme

Edebi, turizm, felsefi, tarih, yöresel, bölgesel, şiir, resim, sergi, ülke tanıtımları, bale, sanat, sanat tarihi, spor ve benzeri konulardaki verdiğimiz tercüme hizmetimizdir.

Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Edebi Tercüme yapılır.

Finans Tercümesi

Ekonomi, İşletme, Finans, Bankacılık Belgeleri Tercümesi, Banka Evrakı Tercümesi, Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi, Banka Hesap Durum Belgesi Tercümesi, Banka Hesap Ekstresi Tercümesi, Banka Raporları Tercümesi, Banka Yazışmaları Tercümesi, Bankacılık Dokümanı Tercümesi, Bankacılık Tercümesi, Kredi Başvuru Formları Tercümesi, Çalışma Ekonomisi Tercümesi, Ekonomi Bülteni Tercümesi, Ekonomik Analiz Tercümesi, Ekonomik Veri Tercümesi, Finans Bülteni Tercümesi, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Finans Tercümesi yapılır.

Gümrük Tercümesi

Beyanname Tercümesi,  Karantina Belgesi Tercümesi, Uygunluk Sertifikası Tercümesi, Menşei Belgesi (Sertifikası) Tercümesi, Çeki Listesi Tercümesi,  ISO Belgesi Tercümesi, ATR Belgesi Tercümesi, Manifesto Tercümesi, Gözetim Belgesi Tercümesi,  Fatura Tercümesi, Tescil Belgesi Tercümesi, Ticari Fatura Tercümesi, Helal (Halal) Belgesi Tercümesi,  Konşimento Tercümesi,

Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Gümrük Tercümesi yapılır.

Hukuki Tercüme

Boşanma Kararları Tercümesi, Kefaletname Tercümesi, Protestolar Tercümesi, İhbarname Tercümesi, Şartnameler Tercümesi, Dernek Tüzüğü Tercümesi, AB Mevzuatı Tercümesi, Hukuki Kararlar Tercümesi, Patent Ve Lisans Tercümesi, Yönetmelik Tercümesi, Beyanname Tercümesi, Hukuki Mevzuatlar Tercümesi, Boşanma Belgeleri Tercümesi, Hukuki Makaleler Tercümesi, Dava Evrakları Tercümesi, İnşaat İhalesi Tercümesi, Tapu Tercümesi, Kontrat Tercümesi, Yabancı Mevzuat Tercümesi, Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Hukuki Tercüme yapılır.

Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercümesi

Kurumsal müşterilerimizin kitap, katalog, broşür vb. dökümanların tercümesi yapılmaktadır. CD, DVD gibi görsel ya da ses içerikli dosyalarında önce Word ortamında deşifrelerini, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda tercümelerini yapmaktayız.

Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Kitap, Katalog, Broşür, CD, DVD Tercümesi yapılır.

Medikal Tercüme

Medikal Tercüme, medikal ve tıbbi literatüre hâkim ilen profesyoneller tarafından yapılır. Tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri tercümesi, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları tercümesi, ilaç patentleri tercümesi, biyokimyasal araştırmalar tercümesi, tıp cihazları tercümesi, tıbbi ürün lisans ve patentleri tercümesi, medikal makaleler tercümesi, tezler araştırmalar tercümesi,

Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Medikal Tercüme yapılır.

Teknik Tercüme

Teknik Katalog Tercümesi, Bilgisayar Mühendisliği Belgeleri Tercümesi, İnşaat Mühendisliği Belgeleri Tercümesi, Makine Mühendisliği Belgeleri Tercümesi, Teknik İhale Dosyaları Belgeleri Tercümesi, Cihaz Kitapçıkları Belgeleri Tercümesi, Teklif Dosyaları Belgeleri Tercümesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Belgeleri Tercümesi, Metalurji Mühendisliği Belgeleri Tercümesi, Kullanma kılavuzları Tercümesi, Teknik Broşür Tercümesi, Endüstri Mühendisliği Belgeleri Tercümesi, Mühendislik Dökümanlarının Belgeleri Tercümesi, Harita Mühendisliği Belgeleri Tercümesi,  Otomotiv Mühendisliği Belgeleri Tercümesi, İmalat Mühendisliği Belgeleri Tercümesi, Maden Mühendisliği Belgeleri Tercümesi, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle, Teknik Tercüme yapılır.

Tıbbi Tercüme

Ağrı Polikliniği Tercümesi, Dahiliye (İç Hastalıkları) Tercümesi, Çocuk Cerrahisi Tercümesi, Çocuk Hematolojisi Tercümesi, Dermatoloji (Cildiye) Tercümesi, Diş Hekimliği Tercümesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tercümesi, Anestezi ve Reanimasyon Tercümesi, Alerji ve İmmünoloji Tercümesi, Çocuk Nefrolojisi Tercümesi, Anjiyo Ünitesi Tercümesi, Biyokimya Laboratuvarı Tercümesi, Endokrinoloji Tercümesi, Biyokimya Tercümesi, Enfeksiyon Hastalıkları Tercümesi, Beyin Tümörü Tercümesi, Erişkin ve Pediatrik Kalp Cerrahisi Tercümesi, Beslenme ve Diyetetik Tercümesi, Çocuk İmmünolojisi Tercümesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Tercümesi, Doku Tipleme/HLA Laboratuvarı Tercümesi, Check-up Tercümesi, Çocuk Kardiyolojisi Tercümesi, Yeminli Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Ostim, Sincan, Çayyolu, Balgat, Gölbaşı, Etimesgut, Yenimahalle Tıbbi Tercüme yapılır.